Wprowadzenie

Chemia supramolekularna, czyli chemia „ponad cząsteczką”, to interdyscyplinarna dziedzina badań na pograniczu chemii, biologii i fizyki. Chemia supramolekularna zajmuje się badaniem zjawisk, w których wiodącą rolę odgrywają oddziaływania międzycząsteczkowe, takich jak rozpoznanie molekularne i samoorganizacja, stanowi więc fundament biologii z jednej, a nanotechnologii z drugiej strony.

Naszą specjalnością jest synteza organiczna, którą aplikujemy w dwóch głównych obszarach: w chemii supramolekularnej anionów oraz do konstrukcji tzw. Metal Organic Frameworks (MOFs), czyli krystalicznych polimerów koordynacyjnych posiadających w strukturze krystalicznej puste przestrzenie o rozmiarach nanoskopowych (luki, kanały, etc.).

Obszary zainteresowań